Yhteystiedot

Christersson Jukka
DI, aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija
Helsinki
+358 44 300 3850
Christersson Jukka

Tarkastusryhmät

  • 3.1. Maa- ja pohjarakennus
Tärinä useimmissa tavallisen ihmisen kohtaamissa muodoissaan ja tilanteissaan on ydinerikoisosaamistani. Ihmisen havaisemiä värähtelyjä tai tärinää syntyy ja välittyy ympäristöön tavallisimmin rakentamisen (louhinta, paalutus, pontitus, tärytys, työmaakoneiden siirtely ym), maantie- ja raideliikenteen, laitteiden ja vaikkapa tuulen aiheuttamana rakennuksiin. Tärinä ja siihen liittyvät ilmiöt saattavat aiheuttaa lievimmillään häiriöitä ihmisille, asumismukavuudelle, eläimille, tärinäherkille toiminnoille ja laitteistoille. Vakavimmillaan tärinä voi aiheuttaa vahinkoja rakenteille, laitteille, toimintahäiriöitä laitteille ja kohtutonta haittaa asumismukavuudelle.

Olen toiminut tärinään liittyvien selvitysten, tutkimushankkeiden ja riskienhallinnan tehtävissä (rakenteissa, laitteissa, toiminnoissa) 1983 alkaen. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat tärinäriskien hallintaan liittyvät ennakkoselvitykset, suunnitelmat ja riskianalyysit ja toiminnan aikana tai jälkeenpäin tehtävät erilaiset vahinkoselvitykset, joissa tärinän epäillään olevan osallisena.
Lisääntyvässä määrin on mukaan viimeisten vuosien aikana tulleet myös kaavoitukseen liittyvät tärinähaittaselvitykset liikenneväylien ympäristössä, sekä erilaisten erittäin tärinäherkkien toimintojen sijoituspaikkselvitykset, mikroelektoroniikan tuotantotilat, elektronimikroskoopit, tutkimuskeskusten ja tuotantolaitosten sijoitutuspaikkaselvitykset ym.
Tärinä ja sen huomioiminen edellytetään rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta teetettäväksi päteväksi todettujen (FISE) asiantuntijoiden toimesta jo hankkeiden ennakkoselvitysten valmisteluvaiheessa. Valitettavasti tärinän vaikutuksista kuitenkin voi syntyä myös jälkikäteen erimlielisyyttä ja niiden myötä vastuukysymystenselvityksia. Kauppakamarin hyväksymänä tavarantakastajana olen toiminut 1991 alkaen.
Käytössäni on uusinta tekniikkaa edustava huippuluokan mittauskalustoa, mm tärinän mittaamisen.

Asiasanat

Liikennetärinä, Louhinta, Maa- ja pohjarakennus, Maarakennus, Paalutus ja pohjavahvistus, Paalutustärinä, Räjäytystärinä, Tärinähaitta, Tärinävaurio
Copyright © 2010 - 2020 Tavarantarkastajayhdistys HTT ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Go to top